GDPR - Dataskyddsförordningen

Hur vi hanterar personuppgifter

1. Behandling av personuppgifter

Förbundet Sveriges Dövblinda värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt.
Du som medlem ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra lagar.

2. Personuppgiftsansvarig

Förbundet Sveriges Dövblinda med organisationsnummer 802006-9780 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

3. När sker behandling av personuppgifter?

FSDB behandlar dina personuppgifter:

- När du ansöker om medlemskap
- När du anmäler dig till olika aktiviteter
- När du söker lediga tjänster eller anmäler intresse för anställning hos oss
- När du söker kontakt med oss

4. Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
I vissa fall samlar vi in dina önskemål om specialkost eller information på valfritt läsmedia.

Om du representerar en regional förening eller sektion registrerar FSDB även information om befattning och andra uppgifter relaterade till den rollen.

5. Ändamål med behandling av personuppgifter

De personuppgifter som medlemmar lämnar till oss lagras i vårt medlemsregister och används för de ändamål de är avsedda för, som t.ex. medlemstidningen Kontakt med FSDB.
Om du söker en ledig tjänst eller skickar in intresseanmälningar avseende anställning använder FSDB dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du har lämnat dem.

6. Utlämnande av personuppgifter

Förbundet Sveriges Dövblinda delar personuppgifter med sina regionala föreningar och sektioner för att du som medlem ska kunna ha nytta av ditt medlemskap i FSDB.

7. Hur länge finns uppgifterna kvar?

FSDB behåller dina personuppgifter endast så länge som du önskar att vara medlem hos oss eller endast så länge som det krävs av lagar och förordningar.

8. Säkerhet och skydd av personuppgifter

Förbundet Sveriges Dövblinda har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.


9. Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort.
Kontakta i första hand FSDB på fsdb@fsdb.org

10. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud per e-post: emil@fsdb.org

Eller till vår postadress:

Emil Bejersten
FSDB
122 88 Enskede

För mer information om Dataskyddsförordningen kan du läsa mer på Datainspektionens hemsida