Föräldrautbildning 4-6 oktober 2019

VÄLKOMMEN!

Till den årliga kursen för föräldrar till barn i alla åldrar med syn- och hörselnedsättningar eller dövblindhet.
4-6 oktober på Almåsa havshotell. Du får chansen att lyssna till olika föreläsare, delta i diskussioner, erfarenhetsutbyte med andra föräldrar och umgås i trevlig miljö.

Anmälan: anmalan@mogard.se eller klicka här för att komma till anmälan på Mogårds hemsida.

Har du frågor kring anmälan kontakta Magdalena Djerf:
Telefon: 010-47 16 626 eller anmalan@mogard.se

Sista anmälningsdag är 21 juni 2019, anmälan är bindande.

Kursavgift: 1500 kr/person (inkl moms). I kursavgiften ingår mat och logi. Inbetalningskort skickas ut efter avslutad kurs till respektive deltagare.

MER INFORMATION om föräldrautbildning och föreläsningarna:
Inbjuden till föräldrautbildning (PDF - webbanpassad)
Inforamtion om föreläsningarna