Kalendarium för distansföreläsning


Dag och tid för föreläsningar hittar du här.
Föranmälan till föreläsningarna behövs inte.

Om Du som brukar titta på centraltolkar vet att Du även vill titta på skrivtolkningen, som extra stöd ska du anmäla om du behöver skrivtolk vardagen innan föreläsningen. Kontakta emil@fsdb.org så du är garanterad att det finns båda tolkmetoderna på plats vid distansaktiviteten.

Information om länk:
För att lyssna klickar du på den länk som mailas ut dagen innan föreläsning. Länken är öppen 30 min innan start, det är viktigt att alla är på plats för att testa tekniken. Central- och skrivtolkar är beställda till föreläsningen.

Vid behov av egen dövblind- eller skrivtolk på samma fysiska plats som du själv, ansvarar du för beställning.

Frågor och funderingar?
Kontakta emil@fsdb.orgAnordnar föreläsningar av någon annan regionalförening - ta kontakt med den förening direkt.Vad vet du om HBTQ?

HBTQ, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Malin Johansson Kvitvaer kommer att berätta vad det innebär i olika kategorier. Möjlighet finns att ställa frågor.

Datum: 8 september

Tid: 18.00-20.00


***

Informationskväll om hemberedskap

Vi har bjudit medlemmarna Christina Grönborg och Agneta Hummerhielm som informerar om hemberedskap vad det innebär för självhushåll vid kriser. Intresseanmälan görs efter föreläsningen för er som är intresserade att ha kurs om hemberedskap i två delar under november.

Datum: 22 september

Tid: 18.00-19.30

***

Familjejuridik med Louise

Vi har bjudit in familjens jurist Louise Perleroth som kommer att föreläsa om arv, testamente och framtidsfullmakter. Säkert behöver vi veta mer om vad som gäller och hur man gör. Här får du chansen att få lära dig mer och få svar på dina frågor.

Datum: 4 oktober

Tid: 18-20

***

Hemberedskap kurs med Christina Grönborg och Agneta Hummerhielm.

Våra instruktörer, Agneta och Cia går igenom hur du förebygger och hanterar till exempel brand, strömavbrott och avsaknaden av vatten.

Kostnadsfri utbildningen i Hemberedskap som syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.

MAX 12 deltagare och anmälan gäller för båda kurserna och man kan inte välja en av dem.

Föranmälan krävs senast 1 november till e-post: emil@fsdb.org

DEL 1

Datum: 9 november
Tid: 18.00-20.00 (Tekniska test kl 17.30)

DEL 2

Datum: 23 november
Tid: 18.00-20.00 (Tekniska test kl 17.30)


Att främja psykisk hälsa och hitta strategier för återhämtning vid dövblindhet –
med Sofia Hansdotter Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

En av de vanligaste psykiska konsekvenserna av dövblindhet är utmattning. Det ställs höga krav på en person med dövblindhet bara genom att han/hon lever sitt liv och det är vanligt med en hög långvarig anspänning. Extra viktigt är det då att utveckla strategier som förebygger utmattning pga. långvarig anspänning genom effektiv återhämtning. Sofia kommer att gå igenom vad återhämtning är, och olika typer av återhämtning.
Tillsammans hittar vi olika förslag på hur återhämtning kan se ut vid dövblindhet.

Datum: 8 december
Tid: 18-20

***

Livsomställning - När synen inte längre räcker till

I juni 2019 gjorde Amanda Lindberg sitt årliga besök hos ögonläkaren. Detta besök blev början på en livsomställning och ett nytt kapitel i henne vardag. Amanda berättar om sina erfarenheter från sommaren 2019 fram till idag. Om att lära sig nya strategier när man inte längre kan se.


Datum: 26 januari

Tid: 18-20

***

Insatser inom LSS – med Anna Quarnström, förbundsjurist

Vi bjuder in Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, som berättar om de problem hon ser kring att ansöka ledsagning enligt LSS och hur hon ser på Socialstyrelsens uppdrag med att se över ledsagarservice och ledsagning.

Datum: 23 februari

Tid: 17.30-19.30 (OBS! En annan tid)


***

Utredning kring ledsagarservice och ledsagare med Socialstyrelsen

FSDB bjuder in Socialstyrelsens utredare Ylva Branting som berättar om uppdraget Socialstyrelsen har fått uppdrag med utredning om ledsagarservice och ledsagare. Ni har möjlighet att ställa frågor och Ylva vill även få del av medlemmars.

Datum: 2 mars

Tid: 17.30-19.30 (OBS! En annan tid)


***