Skola och utbildning

För hörselskadade elever finns kommunala hörselklasser på flera orter i landet.
Barn som inte kan gå i grundskola eller särskola på grund av dövhet, hörselskada eller dövblindhet kan gå i specialskola. Staten är huvudman för specialskolan. Det finns fem regionala specialskolor för döva och hörselskadade:

 • Birgittaskolan i Örebro
 • Kristinaskolan i Härnösand
 • Manillaskolan i Stockholm (höstterminen 2013 flyttade Manillaskolan från Djurgården till Campus Konradsberg på Kungsholmen)
 • Vänerskolan i Vänersborg
 • Östervångsskolan i Lund.

Läs mer om skolorna på SPSM:s webbplats.

Tre nationella skolor för elever från hela Sverige

 • Åsbackaskolan i Gnesta tar emot döva/hörselskadade elever som också har en utvecklingsstörning. Skolan tar också emot elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet.
 • Ekeskolan ligger i Örebro och tar emot elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning.
 • Hällsboskolan finns i Sigtuna, Märsta samt Umeå och tar emot elever med grav språkstörning.

Läs mer om skolorna på SPSM:s webbplats.

Särskolan

Särskolan är också ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

I Edsberg i Sollentuna, finns t ex Snäckbackens särskola för elever med flerfunktionsnedsättning i förskoleklass, år 1-9 och fritidshem. En av målgrupperna är grundsärskoleelever med medfödd dövblindhet.

Läs mer om Snäckbackens särskola.

Gymnasial utbildning

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade ligger i Örebro. Örebro kommun har ett statligt uppdrag att anordna utbildning för ungdomar från hela landet som:

 • Är döva och hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö,
 • Är hörselskadade och trots användningen av hörseltekniska hjälpmedel och andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan,
 • Har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva,
 • Har dövblindhet (kombinerad syn- och hörselnedsättning).

Läs mer om Riksgymnasiet.