Att söka ekonomiskt bidrag från FSDB

Det är bara personer med dövblindhet som har rätt att söka bidrag.

Bidragsutskottet (BU) består av tre personer och är utsedd av FSDB:s förbundsstyrelse. BU har tystnadsplikt och behandlar inkommande ansökningar löpande under året. Man kan få bidrag högst en gång per år och högst tre år i följd.

Regler för bidrag till enskilda gäller from 1 januari 2021

 • Bara personer med dövblindhet har rätt att söka bidrag.
 • Bidrag kan endast beviljas om årsinkomst understiger 190.400 kr.
 • Bidrag kan beviljas endast om det allmänna inte står för kostnaderna.
 • Bidrag beviljas i regel inte för yrkesutbildning.
 • Om bidrag beviljats för resa avser det endast transport och uppehälle. Maxbeloppet vid resa är 8.000 kronor.
 • Bidrag beviljas bara för kostnader för den sökande, inte för ledsagare, assistent eller anhörig.
 • Beviljade bidrag betalas ut efter inkommen bokningsbekräftelse, faktura, kvitto eller motsvarande dokument. Ett kvitto får inte vara äldre än 3 månader.
 • Om den verkliga kostnaden för resan, aktiviteten eller varan blir lägre än det man har sökt ska handläggaren, som ska informera BU, justera bidraget neråt till samma procentsats som beslutet i BU.
 • Kvitto måste inkommit innan bidraget kan betalas ut.
 • Om beviljade medel inte rekvirerats inom 6 månader från beslutsdatumet återgår dessa till fonden.
 • Vid osäkerhet eller eventuella undantag, ta kontakt med BU.

Ansökningsblankett

Ansökan görs på särskild blankett, som kan laddas ner. Alternativt kan man få blankett med vanlig post, kontakta bu@fsdb.org
 
Ladda ner ansökningsblankett PDF

Ladda ner ansökningsblankett Word

Ladda ner instruktioner till ansökan PDF

Ladda ner instruktioner till ansökan Word


T
ill ansökan ska bifogas:

 • Intyg på dövblindhet för icke-medlemmar krävs.
 • Kopia på skattsedeln eller senaste inkomstdeklaration med årsinkomsten från föregående år.
 • Underlag: Kopia av bokningsbekräftelse, faktura eller kvitto. Om du betalade via internetbank skriv ut/ta kopia på betalningskvitto från din bank.

Kontaktuppgifter

E-post: bu@fsdb.org

Telefon och SMS: 072-534 45 18 (direktnummer till Klas Nelfelt)

Adress:
Bidragsutskottet
FSDB
122 88 Enskede