Tecken som stöd

Vuxendöva och hörselskadade personer med dövblindhet använder ibland, blandat med handalfabetet, tecken från dövas teckenspråk men med svenska språkets uppbyggnad. Detta kallas Tecken som stöd (TSS).