Vad arbetar Förbundet Sveriges Dövblinda för?

Förbundet Sveriges Dövblinda arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer med dövblindhet. Våra långsiktiga mål är att uppnå rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Utgångspunkter i vårt arbete

Tidigare prioriterade vi speciella arbetsområden, t ex arbetsmarknad, habilitering/rehabilitering och kultur/fritid.

Det blev en annan inriktning då förbundets kongress 2011 antog en ny typ av verksamhetsplan för åren 2012-2013. Med utgångspunkt från den nya verksamhetsplanen utgick vi istället från rättigheter för personer med dövblindhet. Verksamhetsplanen är flexibel och det står inte exakt vilka frågor som ska prioriteras under kongressperioden. Vid behov kan därför prioriteringarna justeras. Tanken är att verksamhetsplanen ska kunna användas för att arbeta med alla aktuella frågor och på tre nivåer:
- För enskilda medlemmar
- Inom FSDB
- Utåt i samhället.

Förbundets kongress 2013 beslutade att bygga vidare på den nya verksamhetsplanen också för åren 2014-2015. FSDB har på grund av bristande resurser inte möjlighet att arbeta med alla viktiga frågor samtidigt. Hösten 2013 beslutade styrelsen att särskilt prioritera följande två arbetsområden:
1. Organisation och medlemskap
2. Rätt till information och kommunikation och Rätt till stöd och service.

Övriga viktiga frågor som dyker upp och som inte passar in i de prioriterade arbetsområdena är under bevakning.

Förbundets kongress 2015 har beslutat att fortsätta och vidareutveckla den nya verksamhetsplanen också för åren 2016-2017.

Ladda ner verksamhetsplanen för 2016-2017.

Förbundet Sveriges Dövblinda finns på Facebook,
Besök oss gärna och gilla oss »