Bli medlem i FSDB!


FSDB arbetar för att alla personer med dövblindhet ska få rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla områden i samhället.


Det finns två typer av medlemskap i FSDB. Vi skiljer på röstberättigade medlemmar och icke röstberättigade medlemmar (stödjande).

Röstberättigade medlemmar

En person med dövblindhet kan bli röstberättigad medlem i en av FSDB:s regionala föreningar. Ansökan om medlemskap prövas av den regionala föreningens styrelse. Som medlem i FSDB får du:

  • Röstberättigat medlemskap i en av FSDB:s regionala föreningar
  • Träffa människor i samma situation
  • Information och erfarenhetsutbyte
  • Delta på träffar och andra aktiviteter som förbundet och regionala föreningar anordnar
  • Medlemstidningen Kontakt med FSDB (6 nr per år)
  • Rabatt på deltagaravgifter
  • Möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag från FSDB:s fonder.

Stödjande medlemmar (är inte röstberättigade)

Den som är intresserad av FSDB:s verksamhet och vill stödja verksamheten kan bli stödjande medlem i en eller flera regionala föreningar.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 150 kr per person och år. (Av medlemsavgiften går 100 kr till den regionala föreningen och 50 kr till förbundet.)

Medlemsansökan

Här kan du ladda ner medlemsansökningar (både för röstberättigat och stödjande medlemskap). Om du har fler frågor eller hellre vill att vi skickar ansökan hem till dig, kontakta Emil Bejersten, e-post: emil@fsdb.org eller ring FSDB, 08-39 20 40.Klicka här för elektroniskt FSDB medlemsansökan (för röstberättigat och stödjande medlemskap)

Klicka här för elektroniskt Dövblind Ungdom, DBU medlemsansökan 

Klicka här för elektroniskt Föräldrarådet medlemsansökanFörbundet Sveriges Dövblinda finns på Facebook,
Besök oss gärna och gilla oss »